Pent-AGON

Mikrobiyal Erken Uyarı Sistemi

Pent-AGON projesinin genel amacı temelde, yılda 1 milyondan fazla kişinin, özellikle hastanelerde,  enfeksiyon kaparak hayatını kaybetmesine sebep olan Staphlococcus aureus bakterisinin, Salmonella bakterisinin, Legionella bakterisinin ve Pseudomanas bakterisinin erken tespitini sağlamaktır. Pent-AGON sayesinde ortamda havada asılı duran ve tespit edilmek istenen diğer bakteriler de gün aşırı havanın test edilmesiyle birlikte tespit edilebilecek ve böylece enfeksiyon kaynaklı hastalık ve ölüm oranları azalacaktır. Sadece sağlık alanında değil gıda sektöründe de görülen bakterilere de yoğunlaşılmıştır. Bu sayede özellikle süt ve süt ürünlerinün üretiminin bulunduğu fabrikalarda üreme riski olan bakterilerin zararlı alt suşları tespiti gerçekleştirilebilecektir.  Cihazın tam otonom ve yapay zeka destekli olması kullanıcı kaynaklı hata oranını ortadan kaldırmaktadır

Staphylococcus aureus bakterisi, başta ABD’de olmak üzere dünya genelinde birçok enfeksiyonun ve ölümün nedenidir.

Hastane infeksiyonları sadece ABD’de yılda 2 milyondan fazla infeksiyona, 90.000 ölüme ve yılda yaklaşık 7 milyar dolar ek harcamaya neden olmaktadır. Ülkemiz için ise 500 Milyon ila 1 Milyar Dolar ek maliyete neden olacağı bildirilmektedir.

Hastanelerde sıklıkla karşılaşılan Staphylococcus aureus, antibiyotiğe dirençli alt türleri nedeniyle tedaviye cevap vermemektedir.

Bu çalışma ile, Gram (+) bir insan patojeni olan Staphylococcus aureus bakterisinin optik temelli görüntü işleme yazılımıyla birleştirilerek hava ortamından tanımlanması ve erken tespiti amaçlanmıştır.